Arctia flavia (Fuessly 1779)

Spriadač

Biotop: Alpínske lúky, skalnaté stepi a na juh obrátené stráne v horách.

Čas výskytu imága: Od konca júna do začiatku augusta, v jednej generácii za rok.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú v kresbe na krídlach značne premenlivé. Sú aktívne v noci, kedy samce prilietajú v skorých ranných hodinách aj za svetlom. Pária sa nad ránom. Samičky po kopulácii znášajú vajíčka, ktoré kladú vo veľkých znáškach na listy alebo kamene na zemi.

Vajíčko: Vajíčko je guľaté, bledo žltkasté a liahne sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice rastú pomaly a pri vyrušení sa stáčajú do klbka. V prírode zimujú dva krát vo vegetácii na zemi. Pred príchodom zimy nervózne pobehujú a hľadajú vhodný úkryt. Po druhom prezimovaní dokončujú svoj vývoj a zanedlho sa kuklia. Sú často parazitované.

Živné rastliny: Plantago, Urtica, Achillea, Graminae, Taraxacum, Rumex...

Kukla: Húsenica sa kuklí v riedkom, šedom, chlpmi premiešanom zámotku medzi zvyškami rastlinstva na zemi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Paleark (Alpy a v Bulharsku pohorie Rila, potom ďalej v Rusku až po Kóreu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1.4.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

húsenica

© Martin Jagelka
1.4.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

imago - samec

© Martin Jagelka
26.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
26.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
26.7.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
28.4.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

imago - samec

© Martin Jagelka
28.4.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

imago - samica

© Martin Jagelka
2.5.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

imago - samica

© Martin Jagelka
2.5.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

imago - samica

© Martin Jagelka
2.5.2020, Chulyshman, Altaj, Rusko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

Scroll to top