Arctia festiva (Hufnagel 1766)

Spriadač mliečnikový

Biotop: Suché a kamenisté stepi, piesočné duny a lesostepi s nízkou vegetáciou. Prevažne na vápencovom podklade.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júna, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú v kresbe na krídlach značne premenlivé. Sú aktívne v noci a to hlavne nad ránom, kedy samce prilietajú aj na svetlo. Samičky nelietajú ale len lozia po zemi. Po spárení kladú vajíčka na listy alebo kamene.

Vajíčko: Samička kladie malé bledožlté vajíčka vo veľkých znáškach. Tie sa liahnu približne za dva týždne.

Húsenica: Húsenice rastú veľmi pomaly a pri vyrušení sa stáčajú do klbka. Húsenica má dve diapauzy. Prvá je letná, kedy si malé húsenice po druhom zvliekaní spriadajú bledý zámotok, v ktorom prečkávajú najteplejšie a najsuchšie obdobie. Prebúdzajú sa až koncom leta po dažďoch kedy začínajú znovu žrať. Pred zimou si vyhľadávajú vhodné miesta v suchej vegetácii, kde nastáva druhá diapauza - prezimovanie. Po prezimovaní na jar dokončujú svoj vývoj. Vtedy sú už dospelé a radi sa slnia na slnku. Vyliezajú v obedňajších hodinách aby sa nahriali na slnku. Potom rýchlo lozia a žerú čerstvé výhonky rôznych rastlín.

Živné rastliny: Euphorbiaceae, Taraxacum, Plantago,...

Kukla: Kuklia sa v riedkom, šedom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi medzi rastlinstvom. Čierna kukla sa liahne zhruba za tri týždne.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (južná a východná Európa až po Kaukaz).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
9.4.2015, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
9.4.2015, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
9.4.2015, Várpalota, Maďarsko

húsenice

© Martin Jagelka
9.4.2015, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.3.2017, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.3.2017, Várpalota, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.3.2017, Várpalota, Maďarsko

čerstvá kukla

© Martin Jagelka
15.4.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.5.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
1996, lokalita neznáma

imago - samica

© Martin Jagelka
8.5.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.5.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.5.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.5.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.5.2015, Várpalota, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.5.2015, Várpalota, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Várpalota, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Várpalota, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Várpalota, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Várpalota, Maďarsko

Scroll to top