Antheraea rumphii (C.Felder 1861)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinách.

Húsenica: Húsenice žeru počas dňa aj v noci. Rastú rýchlo a pri vyrušení vyvrhujú zvyšky nestrávených listov spolu s hnedou tekutinou. Sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Liquidambar, Eucalyptus, Quercus, Fagus, Carpinus...

Kukla: Kukla je umiestnená v oválnom hnedožltom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: Neprezimuje v žiadnom štádiu.

Rozšírenie: Indoaustrálsky (Indonézia).

v indoaustrálskom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
17.5.2003, Indonézia

imago - samica

© Martin Jagelka
17.5.2003, Indonézia

Scroll to top