Antheraea polyphemus (Cramer 1776)

Okáň

Biotop: Listnaté aj zmiešané lesy, okolia vôd, tiež predmestia a parky.

Čas výskytu imága: Máj až jún. V južných oblastiach sa vyskytuje ešte aj druhá generácia v auguste.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinách.

Húsenica: Húsenice žeru počas dňa aj v noci. Sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Betula, Quercus, Prunus, Acer, Salix...

Kukla: Kukla je umiestnená v hnedožltom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický (Kanada a USA).

v nearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1997, Mc Kellar, Ontario prov., Kanada

imago - samec

© Martin Jagelka
1997, Mc Kellar, Ontario prov., Kanada

Scroll to top