Antheraea oculea (Neumoegen 1883)

Okáň

Biotop: Dubové stráne a lesy.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte v auguste, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinách.

Húsenica: Húsenice žeru počas dňa aj v noci. Sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Liquidambar, Quercus, Acer.

Kukla: Kukla je umiestnená v hnedožltom zámotku medzi listami na strome.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický a neotropický (južná časť USA a Mexiko).

v nearktickom a neotropickom regióne

húsenica

© Leroy Simon
1.9.2007, Arizona, USA

imago - samec

© Leroy Simon
28.6.2006, Arizona, USA

Scroll to top