Agrius convolvuli (Linnaeus 1758)

samica

Lišaj pupencový

Biotop: Okraje lesov a vôd, lúky, polia, predmestia, mestá a záhrady.

Čas výskytu imága: Prvá generácia je tvorená motýľmi, ktoré k nám prilietajú z juhu niekedy v máji až v júni a zakladajú u nás populáciu. Jej potomkovia sa liahnu v júli a v auguste. Tieto motýle u nás vytvárajú ešte jednu generáciu a to hlavne v teplých rokoch. Jej potomkovia lietajú v septembri a októbri.
Choval som motýle v zajatí a časť kukiel z motýľov druhej generácie sa nevyliahla, ale ostala hibernovať, čo by mohlo znamenať, že niektoré kukle sa snažia prezimovať. Či sa im to však v našich podmienkach podarí, nie je známe.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú už za súmraku, kedy navštevujú rôzne kvety z hlbokými kalichmi, ktoré opeľujú svojím až 10cm dlhým cuciakom. Krátke párenie nastáva v noci. Sú to migranti a každoročne migrujú z Afriky do strednej a severnej Európy. Po ceste na sever zakladajú nové populácie.

Vajíčko: Svetlozelené, lesklé vajíčka sa liahnu zhruba za 5 až 8 dní, podľa teploty. Sú kladené jednotlivo na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica za mladi sedí na stredovej žilke na rube listu. Dospelá húsenica žerie hlavne v noci, kedy vylieza na rastlinu. Cez deň väčšinou sedí na zemi pod živnou rastlinou, kde je veľmi dobre maskovaná.

Živné rastliny: Convolvulus arvensis, Calystegia sepium.

Kukla: Červenohnedá kukla má veľkú odstávajúcu pošvu cuciaka a je umiestnená v priestrannej zemnej komôrke hlboko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Celosvetové okrem polárnych oblastí.

vo všetkých regiónoch

húsenica

© Martin Jagelka
20.6.2018, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.6.2018, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Kostolište, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Kostolište, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Kostolište, Slovensko

húsenica - zelená forma

© Martin Jagelka
27.9.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica - zelená forma

© Martin Jagelka
27.9.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica - zelená forma

© Martin Jagelka
27.9.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica - zelená forma

© Martin Jagelka
3.10.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica - zelená forma

© Martin Jagelka
3.10.2023, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
14.7.2018, Rohožník, Slovensko

liahnuci sa motýľ

© Martin Jagelka
27.7.2018, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.8.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
24.8.2006, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
24.8.2006, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
24.8.2006, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

Scroll to top