Aglia tau (Linnaeus 1758)

samec forma ferenigra
samec
samica forma ferenigra
samec forma melaina
samica forma melaina

Okáň bukový

Biotop: Bukové, listnaté a zmiešané lesy.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do polovice mája, v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu ráno a v doobedňajších hodinách. Po usušení krídiel začínajú aktivovať. Samce lietajú rýchlim, kľukatým letom po lese a hľadajú vábiace samičky. Párenie trvá asi hodinu a samček po spárení odletí. Samička zostane nehybne sedieť na mieste až do večera, kedy začína svoju nočnú aktivitu a kladie vajíčka. Samičky možno prilákať aj na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené po jednom alebo v malých skupinkách na kôru hostiteľských stromov. Sú pomerne veľké, červenohnedé, oválne a liahnu sa zhruba za 14 dní.

Húsenica: Húsenice žijú solitérne a spočiatku majú 6 tŕňov. Tie sa po tretom zvliekaní strácajú. Húsenice sú svojím sfarbením veľmi dobre maskované medzi listami kde sedia. Pred kuklením zhnednú a začnú loziť až kým nenájdu vhodné miesto na kuklenie.

Živné rastliny: Cerasus, Prunus, Fagus, Carpinus, Betula, Quercus...

Kukla: Kuklia sa v riedkom zámotku plytko v zemi. Kukla je svetlo hnedá s malými háčikmi na zadočkových článkoch. Tie pomáhajú kukle pred liahnutím motýľa.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Amur).

v palearktickom regióne

malá húsenica

© Martin Jagelka
9.5.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
8.6.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.6.2003, Rohožník, Slovensko

húsenica (ferenigra)

© Martin Jagelka
7.7.2004, Gmunden, Rakúsko

húsenica (ferenigra)

© Martin Jagelka
7.7.2004, Gmunden, Rakúsko

húsenica (melaina)

© Martin Jagelka
9.7.2004, Gmunden, Rakúsko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.4.2003, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
22.4.2011, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii (samec tau tau, samica tau ferenigra)

© Martin Jagelka
3.4.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec forma ferenigra

© Martin Jagelka
23.4.2004, Gmunden, Rakúsko

imago - samica forma ferenigra

© Martin Jagelka
28.4.2004, Gmunden, Rakúsko

imago - samica forma ferenigra

© Martin Jagelka
6.4.2007, Gmunden, Rakúsko

imago - samec forma melaina

© Martin Jagelka
23.4.2004, Gmunden, Rakúsko

imago - samec forma melaina

© Martin Jagelka
6.4.2007, Gmunden, Rakúsko

imago - samica forma melaina

© Martin Jagelka
21.4.2004, Gmunden, Rakúsko

imago - samica forma melaina

© Martin Jagelka
21.4.2004, Gmunden, Rakúsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top