Actias luna (Linnaeus 1758)

Okáň

Biotop: Listnaté lesy, okraje vôd ale aj predmestia, záhrady a parky.

Čas výskytu imága: Od polovice mája do júla, záleží na mieste výskytu, teplote, nadmorskej výške a pod. Druh má ešte aj druhú generáciu, ktorá lieta v auguste a v septembri a je trocha odlišná od prvej generácie. Je tiež menej početná a vyskytuje sa len v teplejších oblastiach.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj párenie. Tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú okrúhle, hnedé a samica ich kladie v radoch za sebou, alebo v malých skupinkách na listy a na konáre živných stromov. Vajíčko sa liahne zhruba o 10 až 17 dní.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Zväčša sedia na spodnej strane listu, kde sú svojím sfarbením veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Betula, Juglans, Liquidambar...

Kukla: Kukla je uložená v mäkkom, hnedom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický (Kanada a USA).

v nearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
12.5.1997, Mc Kellar, Ontario prov., Kanada

húsenica

© Leroy Simon
13.7.2007, Pennsylvánia, USA

imago - samec

© Martin Jagelka
30.6.1999, Mc Kellar, Ontario prov., Kanada

imago - samica

© Martin Jagelka
11.4.1997, Mc Kellar, Ontario prov., Kanada

imago - samica

© Leroy Simon
4.8.2007, Pennsylvánia, USA

detail oka na krídlach

© Leroy Simon
4.8.2007, Pennsylvánia, USA

Scroll to top