Actias gnoma (Butler 1877)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: Máj a jún a potom ešte v druhej, čiastočnej generácii v auguste.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy sa aj pária. Párenie je krátke. Samičky začínajú klásť vajíčka až na druhú noc po kopulácii.

Vajíčko: Hnedé, strakaté vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinách.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne a svojím sfarbením sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Liquidambar, Carpinus, Alnus, Juglans...

Kukla: Kukla je uložená v hnedom zámotku medzi rastlinstvom a listami.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (Čína, východné Rusko, Kórea a Japonsko).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
28.9.2005, Nagano, Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
20.8.2010, Nagano, Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
20.8.2010, Nagano, Japonsko

imago - samica

© Martin Jagelka
4.9.2010, Nagano, Japonsko

Scroll to top